Bugün 21 Şubat 2020, Cuma         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
14
13.463

 

İZMİR ARI YETİŞTİRME

 

İZMİR ARI FİRMALARI

 

İZMİR ARI BİRLİĞİ

 

İZMİR ARI YETİŞTİRENLER

Misyonumuz

        

İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

 

               Doğal bal üretmenin arıcıların sorumluluk anlayışının bir gereği olduğunu, bu nedenle  arıcılarımıza doğal bal üretimini benimsetmek ve bu doğrultuda üretim yapmalarını sağlamak, Arıcılığımızın ekonomik bir uğraş olmasını sağlamak için eğitimler ve görsel sunumlarla onların bilinçli birer üretici olmalarını sağlamak, Ekonomik gelişim için bilgiye ulaşmak esastır. Bilgi üreten araştırma kuruluşları ile üreticiler arasında köprü oluşturmak, yapılan araştırmaları sahaya taşımak, sahada uygulanabilirlik sağlamak, bilgiyi üretmeyi, uygulama ve yaymayı görev edinmek. Arı ürünlerinin insan sağlığına katkısının yanında arının polinasyondan dolayı ekolojik dengeye ve tarımsal alanlara katkısı da azımsanmayacak derecede fazladır. Arının ve arıcının korunması, bu anlamda çalışmalar yapmak, arılarımızı ve arıcılarımızın hak ettiklerini almak için çalışmalar yapmayı görev edinmek. Arıcılığımızın bitkisel üretim ve kırsal kalkınma için bunca önemine karşın, Türkiye arıcılığının Eğitim, Damızlık, Arı sağlığı, Bal kalitesinin kontrolü, Gezginci arıcılık sürecinde yaşanan sorunlar ve Pazarlama gibi önemli sorunları vardır. Bu sorunlara çözüm arayışı asli görevlerimizdir. Apiterapi konusunda çalışmalar yapmak veya yapılan çalışmalar içerisinde bulunmak, apiterapi ile ilgili kongre, konferans, panel ve toplantılara arıcılarımızın katılımını sağlamak,Arı ürünlerinin üretiminde ve tüketiminde, üretici ve tüketici bilincini katkı sağlamak.