Bugün 21 Şubat 2020, Cuma         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
14
13.463

 

İZMİR ARI YETİŞTİRME

 

İZMİR ARI FİRMALARI

 

İZMİR ARI BİRLİĞİ

 

İZMİR ARI YETİŞTİRENLER

HABERLER / DUYURULAR Tüm Haberler

2017 GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI
28 Mart 2017, 09:58

İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

  YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

5. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI

 

    İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği’nin 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı

02.Mayıs.2017 Salı günü saat:11.00’de İzmir İli Bayraklı İlçesi, Soğukkuyu Mahallesi 7278 Sokak No:1 D. 1 adresinde bulunan Birlik Merkez Binamızda gerçekleştirilecektir.

   Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 14.Mayıs.2017 Pazar günü saat:11.00’de , Soğukkuyu Mahallesi Anadolu Caddesi (Shell benzin istasyonu yanı) Karşıyaka_İZMİR adresinde bulunan Karşıyaka Belediyesi Ziya Gökalp Kültür Merkezinde aynı gündemle toplanacaktır.

                                       

                            ÜYELERİMİZE İLANEN DUYURULUR.

 

                                                                                             YÖNETİM KURULU

                                                                                   BAŞKAN                         2. BAŞKAN                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                             Hüseyin ŞENGÜL            Mahmut KAÇAN

G Ü N D E M:

 

1-Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Divan Heyeti Seçimi,

4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5–26.08.2016 Tarih ve 29813 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “ Islah amaçlı hayvan yetiştirici birliklerinin kurulması ve hizmetleri hakkındaki yönetmelik” hükümleri çerçevesinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca hazırlanan, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliği Ana Sözleşmesinin görüşülmesi,

6-Birliğimiz Üyelerinin ürünlerinin değerlendirilmesi ve gerekli arıcılık tesislerinin yapılabilmesi amacıyla, İzmir-Bayraklı-Alurca Mahallesi 26449 ada, 1 parselde kayıtlı, Hazine’ye ait 5.096.80 m2. lik taşınmazın, Bakanlığın belirleyeceği rayiç bedelle, İzmir İli Arı Yetiştiricileri Birliğimiz adına 30 yıllığına İrtifak hakkı tesisinin sağlanması ve söz konusu araziye Arıcılık hizmetlerine uygun prefabrik tesislerin kurulması hususunun görüşülmesi,

7- 2014–2015–2016 Yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporlarının görüşülmesi,

8–2014–2015–2016 Yıllarına ait Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi,

9–2014–2015–2016 Yıllarına ait Bilânçolar ve kar- zarar cetvellerinin görüşülmesi,

10-Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ayrı ayrı ibrası,

11-Üyelik Giriş Katkı Payı, Üyelik Yıllık aidatı, Hizmet Bedelinin görüşülmesi,

12-Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur hakları ve yolluklarının görüşülmesi,

13-Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek ve yapılacak iş ve işlemler konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

14-Üyelerin İhtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar almak ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

15-Bakanlıktan izin alınmak üzere, üyelerimize yerinde hizmet verilmesi amacıyla Birlik Şubeleri /İrtibat Büroları açılması hususunun görüşülmesi,

16-Birliğimiz iktisadi işletmesi katılım payının görüşülmesi,

17-Banka ve diğer kuruluşlardan temin edilecek kredi ve yardımlar ile gerçekleştirilecek yatırımların yapılmasına karar vermek, iş ve işlemlerle ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,

18-Uygun Bulunacak finans kuruluşlarından alınacak borç miktarı ve koşullarının belirlenmesi hususunun görüşülmesi,

19-Birliğimizin idari, mali ve personel işlerine ilişkin çalışma usul ve esasları başta olmak üzere satın alma, personel, muhasebe ve bütçe vb. her türlü çalışma esaslarını düzenleyen yönergelerin onaylanması ve uygulanması hususunun görüşülmesi,

20-Dilek ve Temenniler,

21-Kapanış.

*Önemli not: Üyelerimizin oylarını kullanabilmesi için varsa arıcı kimlik kartı, yok ise nüfus cüzdanları ile gelmeleri şarttır. Asaleten oy kullanılacaktır. Vekâleten oy kullanılamaz.