Bugün 21 Şubat 2020, Cuma         
Bizi Takip Edin!   
 
 SİSTEM İSTATİSTİKLERİ
Bugün Dün Toplam
1
14
13.463

 

İZMİR ARI YETİŞTİRME

 

İZMİR ARI FİRMALARI

 

İZMİR ARI BİRLİĞİ

 

İZMİR ARI YETİŞTİRENLER

HABERLER / DUYURULAR Tüm Haberler

İZMİR İLİ ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 6.CI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
10 Mart 2018, 11:49

İZMİR iLi ARI YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ

YÖNETİM KURULU RAŞKANLıĞı'NDAN 

6. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI ILANI

 

 

İzmir ili Arı Yetiştiricileri Birliği’nin &. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda belirtilen

gündemle 15.Nisan.2o18 Pazar günü saat:! 11.00’de İzmir İli, Bayraklı ilçesi, Anadolu Caddesi

No:40 (Salhane) adresinde bulunan TMMOB Makine Mühendisleri Odası TEPEKULE

KONGREVE SERGİ MERKEZİNDE gerçekleştirilecektir,

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 29 Nisan 2018 Pazar günü saat 11:00’de aynı

adreste ve aynı gündemle toplanacaktır.

 

ÜYELERİMİZE iLANEN DUYURULUR.

 

YÖNETİM KURULU A.

BAŞKAN 2. BAŞKAN

Hüseyin ŞENGÜL Mahmut KAÇAN

______________________________________________________________________________________

GÜNDEM:

l-Açılış ve Yoklama,

2- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

3- Divan Heyeti Seçimi,

4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,

5- 2017 Yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve oylanması,

6-2017 Yılına ait Denetleme Kurulu raporunun okunması ve oylanması,

7- 2017 Yıllarına ait Bilançolar ve kar— zarar cetvellerinin okunması ve oylanması,

8- Yönetim ve Denetim Kurulu'nun ayrı ayrı ibrası,

9- Birliğimiz Üyelerinin Arı ve Arl Ürünlerinin de lendirilmesi amacıyla yapılan tedariklerde,

Birliğimize satın alınacak arı ürünleri ıçin yetiştiricilere avans ödemesi yapılması ve ödenecek

avans tutarı limitlerinin belirlenmesi ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

10- Üyelerin İhtiyaçları ilei gili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini

hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun gör ülmesi ve oylanması,

11-Birliğimizin ürün alımı ve ihtiyaçlarında kullanılmak ere uygun bulacağı finans

kuruluşlarından alınacak borç miktarı ve koşullarının görüşülmesi ve bu konuda Yönetim

kuruluna yetki verilmesi,

12 -Birlik Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin huzur

hakları ve yolluklarının görüşülmesi ve oylanması,

13- Üyelik Giriş Katkı Payı, Yıllık Üyelik Aidan, Hizmet Bedelinin görüşülmesi,

14- Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Üst Birlik Delegeleri Asil ve Yedek Uyeliklen'nin seçimi.

15-Dilek ve Temenniler,

16-Kapanış.

______________________________________________________________________________________

 

Önemli not: Üyelerimizin oylarını kullanabilmesi için varsa arıcı kimlik

kartı, yok ise nüfus cüzdanları ile gelmeleri şarttır. Asaleten oy

kullanılacaktır. Vekâleten oy kullanılamaz.